Category Archives: รักษาสิว

สิวที่หลัง เป็นมานานแล้ว

สิวที่หลัง ตอนนี้เป็นไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เป็นมานานแล้ว บางทีก็ตลกตัวเอง คือแบบ สิวขึ้นที่หน้าไม่พอ ยังตะเกียดตะกายจากใบหน้ามาสู่แผ่นหลังของเราอีก 555 ลองใช้สบู่ตัวไหนๆก็เหมือนมันจะหาย แห้งๆไป แต่พอแห้งแล้วไม่นานก็ขึ้นมาอีก คือแบบ สิวที่หลังเราขึ้นปกติทีละเม็ดสองเม็ดไม่ได้ด้วยนะ นางต้องขึ้นแบบรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขนกันมาทั้งตระกูล

เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ได้ รักษาสิว

เราไม่คิดว่าเราเอง มาวันนี้ได้ หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่น่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการไหม ความสุข มันเกิดมาจากตัวเาเอง มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือ่าวันไหน เราไม่มีความสุข เขาเองไม่มีความสุข มันไม่มีความสุข รักษาสิว ที่ว่าหายได้ เลย รักษาสิว

ทำให้คิดว่าจะเอาแบบไหน วิธีรักษาสิว

ทำให้คิดว่าจะเอาแบบไหน มันทำให้คิดจริง ๆ  นะครับ ว่าจะเอาแบบไหนทีว่าจริง ๆนะครับ ผมไม่อยากจะให้คิดมากกว่านี้ นะต้องการให้ ทำแบบไหน หรือว่าสิว หาย มันไม่สามารถเกิดได้เลย ทำให้คิดจริงๆ เลย นะครับ อิอิเราว่าเงินได้ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ นะคัรบ วิธีรักษาสิว

ผมเองที่คิดว่าไปไกลมากๆเลย รักษาสิว

ผมเองที่คิดว่าไปไกลมาๆเลย ทีรว่าไปไกลจริงๆเลย จะหาทางแบบไหนหรือว่าทำงานแบบไหนให้ผมได้เรียนรู้ว่าสิง่ที่ต้องการจริ ง ๆ จะต้องการแบบไหน เราเองก็ต้องมาบอกว่าเพื่อน ๆ ครับผมเองไม่ต้องการอะไรมากวก่านี้เลย เราจะบอกว่าเราเองก็ต้องการให้หลาย ๆ คนได้คิดว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้อย่างไร มันคิดว่าเท่านี้ก็ต้องได้ตามที่ต้อง การมากๆเลย รักษาสิว