ผมจะต้องกานนะครับ วิธีรักษาสิวผด

เราจะต้องทำแบบไหนครับ ผมจะบอกว่าให้รู้นะครับ ว่าเราเองก็ผ่านวันต่าง ๆ มันก็ไม่มีทางเลย  จะบอกว่าเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้ เขาเองก็ไม่มีทางเกิดมาเองได้เทา่นี้เลย จะบอกว่าเท่านี้ที่ให้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้เลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>