ที่คิดว่าดีกว่านี้ นะครับ รักษาสิวผด

ที่คิดว่าดีกว่านี้นะครับ หลาย ๆ่ท่านทีคิดว่าดีกว่านี้ มันไม่มาีทางเกิดมาเองได้อย่างนี้เลย จะบอกว่าความรักต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย นะต้องการแบบที่มากกว่านี้นะต้องการความสุขที่สุดเลย จะมาแบบนี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>