เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ได้ รักษาสิว

เราไม่คิดว่าเราเอง มาวันนี้ได้ หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่น่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการไหม ความสุข มันเกิดมาจากตัวเาเอง มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือ่าวันไหน เราไม่มีความสุข เขาเองไม่มีความสุข มันไม่มีความสุข รักษาสิว ที่ว่าหายได้ เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>