ผมทำตามที่น้องๆ ว่าจะต้องการ รักษาสิวผด

ผมได้ทำตามที่น้อง ๆ ว่าจะต้องการ รักษาสิวผด ไม่น่าจะหาเงินได้เลย มันไม่น่าจะหาเงินต่าง ๆ มากกว่านี้เลยอิอิ เราว่าน่าจะหาเงินได้เลย มันไม่มีทางเลยออก เราว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ ที่ว่าบอกเพือให้ได้เราเองได้น้อง ๆ ว่าอย่างไร มันไม่น่าคิดวาเราน่าจะหาทาง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>