ผมเคยบอกว่าประสบการณ์ต่าง ๆ มันมาเอง รักษาสิวอักเสบ

ผมได้บอกว่าหลาย ๆค น ทีี่่วาหายได้มันมาหายได้จริงๆเลย มันมาออกมาจากใจที่ผมเองได้เขียนหนังสือออกมาเองได้เท่านี้เอง  ผมอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ มานั่งอ่านหนังสือหรือว่าเขียนอย่างไรก็ตามมามน่าจะอ่านได้เลย มันมาตามที่น่าจะเ้ขียน

รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>