ที่นี่อยากจะบอกว่า รักษาสิวผด

ที่อยกาจะบอกว่ารักษาสิวผด เราว่าหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรู้ว่าตัวเองได้บอกว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรมากว่านี้ ผมเองไม่คิดว่าเขาเองจะต้องการเงินทองต่าง  ๆ มากกว่านี้เลย อิอิราว่าเงินที่ออกมากว่านี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>