ทำให้คิดว่าจะเอาแบบไหน วิธีรักษาสิว

ทำให้คิดว่าจะเอาแบบไหน มันทำให้คิดจริง ๆ  นะครับ ว่าจะเอาแบบไหนทีว่าจริง ๆนะครับ ผมไม่อยากจะให้คิดมากกว่านี้ นะต้องการให้ ทำแบบไหน หรือว่าสิว หาย มันไม่สามารถเกิดได้เลย ทำให้คิดจริงๆ เลย นะครับ อิอิเราว่าเงินได้ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ นะคัรบ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>