ผมเองที่คิดว่าไปไกลมากๆเลย รักษาสิว

ผมเองที่คิดว่าไปไกลมาๆเลย ทีรว่าไปไกลจริงๆเลย จะหาทางแบบไหนหรือว่าทำงานแบบไหนให้ผมได้เรียนรู้ว่าสิง่ที่ต้องการจริ ง ๆ จะต้องการแบบไหน เราเองก็ต้องมาบอกว่าเพื่อน ๆ ครับผมเองไม่ต้องการอะไรมากวก่านี้เลย เราจะบอกว่าเราเองก็ต้องการให้หลาย ๆ คนได้คิดว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้อย่างไร มันคิดว่าเท่านี้ก็ต้องได้ตามที่ต้อง การมากๆเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>