กูจะต้องผ่านไปได้ รักษาสิวผด

ก็จะต้องผ่านไปได้ เราจะต้องผ่านไปได้ วันนี้เป็นเพียงหนึ่งวันที่คิดว่าจะต้องผ่านไปได้ มันทำให้ผมเองได้เรยนรุ้ว่าวันนีัจะต้องวางแผนตัวเองให้ดี่ที่สุด เท่านี้จริง ๆเลยเราเองก็ต้องการว่าเท่านี้จริ งๆเลยอิอ เราว่านจ่าจะออกมาเอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>