ทางนี้ผมเองได้คิดว่าตัวเองจะต้องการ สบู่รักษาสิว

ทางนี้ผมเองได่คิดว่าตัวเองไม่ต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลต่าง ๆมันไม่เกิดมาเอง เราเองไม่ต้องการมาบอกว่าสิวหายแล้ว ไม่ต้องการมาบอกว่าสิวไม่หายแล้วนะคัรบ มันไม่เกิดมาเอง เท่านี้คุณเองก็ต้องการบอกว่า สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>